אודות | About

פרוייקט גיבור מקומי מציג סרטים קצרים על אנשים אמיתיים.

גיבורים לא הירואיים, עם לבטים וחולשות, שבזכות פן באישיות שלהם או בגישתם לחיים, הם מעוררים מחשבה ואפילו השראה.

הסיפורים נאספים זה לצד זה כאבני פסיפס, בניסיון לבנות את התמונה הגדולה.

"Local Hero" is an ongoing documentary project that includes a collection of short films, when each film focusing on one person. The heroes of the films are real people with inspiring life story. This creates a mosaic image of the Israeli socity at this time.

 

בימאי וצלם: יונתן זייד

Director & Cinematographer: Yonatan Zaid

 

עורכים: יואב גרשון, איתן מור ועומר ייפמן

 Editing: Yoav Gershon, Eitan Mor and Omer Yefman

 

עיצוב: בן זייד

Design: Ben Zaid